ICT plus
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

28/11/2007
"Αδύναμες" οι Ρυθμιστικές Αρχές Τηλεπικοινωνιών απέναντι στα "μονοπώλια"

Σύμφωνα με έκθεση που παρουσίασε η ECTA σήμερα στο πλαίσιο διεξαγωγής συνεδρίου με θέμα τις ρυθμιστικές αρχές, οι εξουσίες και η ανεξαρτησία των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (ΕΡΑ) πολλές φορές περιορίζονται και σαφές παράδειγμα αποτελεί η ικανότητά τους να επιβάλλουν κανόνες σύμφωνα με το Πλαίσιο Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ. Η ανεξαρτησία του ρυθμιστικού συστήματος των τηλεπικοινωνιών από την Κυβέρνηση φαίνεται να επηρεάζει τη συνολική «ρυθμιστική αποτελεσματικότητα» των χωρών που βαθμολογήθηκαν στα πλαίσια του Ρυθμιστικού Απολογισμού 2007 της ECTA. Ειδικότερα, η κρατική συμμετοχή στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα τη συνολική αποτελεσματικότητα του ρυθμιστικού παράγοντα στις τηλεπικοινωνίες.

Η εν λόγω έκθεση, την οποία ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ανταγωνιστικών Τηλεπικοινωνιών (ECTA), συγκρίνει το ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών και την εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού Πλαισίου σε 19 ευρωπαϊκές χώρες.  Τα φετινά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι χώρες στις οποίες οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αναλάβει δράση για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, όπως μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τις Σκανδιναβικές χώρες, παρουσιάζουν ισχυρές επιδόσεις στις αγορές τηλεπικοινωνιών τους. Ωστόσο, χώρες όπως η Πολωνία, η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Ελλάδα υστερούν των άλλων, ενώ η Γερμανία, το Βέλγιο και η Φινλανδία αντιμετωπίζουν θεσμικές αδυναμίες που ενδεχομένως εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών.

Ο Απολογισμός του 2007 αποδεικνύει επίσης καθαρά ότι η ικανότητα της ρυθμιστικής αρχής να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του ανταγωνισμού μπορεί να έχει άμεσες και ορατές επιπτώσεις για τους καταναλωτές - επηρεάζοντας την τιμή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον κλάδο. Ειδικότερα, σε χώρες όπου οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επιβάλλει την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο του κύριου παρόχου για το άνοιγμα των ευρυζωνικών αγορών στον ανταγωνισμό, οι τιμές των ευρυζωνικών υπηρεσιών είναι συνήθως οι χαμηλότερες και οι ταχύτητες ευρυζωνικής πρόσβασης οι υψηλότερες. 

Ο Innocenzo Genna, Πρόεδρος της ECTA, δήλωσε: «Εάν πληρώνετε ακριβά την ευρυζωνική σας πρόσβαση, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η ρυθμιστική αρχή δεν έχει ανοίξει την αγορά στον ανταγωνισμό. Είναι καιρός οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να διασφαλίσουν ότι όλες οι ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούν τα εδραιωμένα μονοπώλια για τους καταναλωτές και τον κλάδο ως σύνολο. Ο Λειτουργικός Διαχωρισμός – που αφορά το σαφή εντοπισμό και τη στόχευση των ρυθμιστικών δράσεων στα ανταγωνιστικά εμπόδια – είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό.»

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα είναι ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν κινούνται αρκετά γρήγορα ώστε να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τα νέα θέματα που ανακύπτουν, καθώς ο κλάδος εξελίσσεται και τα δίκτυα αναβαθμίζονται σταδιακά με νέες τεχνολογίες - όπως η αντικατάσταση των χάλκινων καλωδίων με οπτικές ίνες, ή των παραδοσιακών δικτύων φωνής με δίκτυα ΙΡ.  Οι εν λόγω καθυστερήσεις δημιουργούν το σοβαρό κίνδυνο ότι κάθε φορά που εκσυγχρονίζονται οι τεχνολογίες και τα δίκτυα, θα υπάρχουν σοβαρές υποχωρήσεις ή ακόμη και ανατροπές στην ανταγωνιστική διαδικασία.

Ο Yvan Desmedt του οίκου Jones Day, που συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε: «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η πολυετής σκληρή δουλειά των ρυθμιστικών αρχών για το άνοιγμα των τηλεπικοινωνιακών αγορών να ανατραπεί μέσα σε λίγους μήνες, εάν η ρύθμιση σταματήσει να συμβαδίζει με τις αλλαγές στην τεχνολογία. Είδαμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο όταν η διαδικτυακή πρόσβαση τύπου dial-up αντικαταστάθηκε με την ευρυζωνική πρόσβαση. Και τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι δυνητικά βαδίζουμε προς την ίδια κατεύθυνση και σήμερα, καθώς οι ευρυζωνικές γραμμές αναβαθμίζονται σε όλο και μεγαλύτερες ταχύτητες.»

Τα ευρήματα της έκθεσης υποδηλώνουν ότι η ενεργητική προσέγγιση στην προώθηση του ανταγωνισμού από τις Κυβερνήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές είναι συνήθως η πιο αποδοτική ως προς την παραγωγή οφελών για τους καταναλωτές και ανταγωνισμού, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε βάθος χρόνου. Ο Richard Cadman, Διευθυντής του Δικτύου SPC, ο οποίος επίσης συμμετείχε στην έρευνα, ανέφερε: «Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι πιο ανταγωνιστικές αγορές, όπου η αδεσμοποίηση των δικτύων του κυρίου παρόχου αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, τείνουν να επιτυγχάνουν καλύτερη υιοθέτηση της ευρυζωνικότητας και μεγαλύτερες επενδύσεις συνολικά. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να δημιουργήσει τη ζήτηση και τις συνθήκες για περαιτέρω επενδύσεις σε γραμμές πρόσβασης οπτικών ινών με μεγαλύτερες ταχύτητες. Από την άλλη, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η επιτυχία της αδεσμοποίησης έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υιοθέτηση καλωδιακών δικτύων και άλλων υποδομών».

Ο Genna κατέληξε ότι: «Ο Ρυθμιστικός Απολογισμός αποδεικνύει ότι οι καταναλωτές σε πολλές χώρες ακριβότερα τις υπηρεσίες διότι δεν απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό επιλογής και ανταγωνισμού με τους γείτονές τους σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Η συνεχιζόμενη Αναθεώρηση του Τηλεπικοινωνιακού πλαισίου της ΕΕ οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση και ενδυνάμωση όλων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Επίσης υποστηρίζουμε την ιδέα να δοθεί επίσημος ρόλος στην Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών, με τη δημιουργία μιας Αρχής εάν απαιτείται, αρκεί ο ρόλος της να αφορά τη χρήση και όχι την αντικατάσταση της γνώσης των ρυθμιστικών αρχών.»

Πλήρες αντίγραφο της έκθεσης διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.ectaportal.com/en/basic651.html 

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1127 επόμενη > τελευταία >>