ICT plus
Τρίτη, 21 Μαίου 2019

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

12/2/2013
Έναρξη του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου INTE-TRANSIT

Η θαλάσσια λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί χώρο ζωτικής σημασίας για την κυκλοφορία εμπορευμάτων και αγαθών ακόμη και πέρα από τις άμεσα εμπλεκόμενες χώρες στη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων. Τα λιμάνια της Μεσογείου αλλά και το θαλάσσιο εμπόριο που διενεργείται μέσω αυτών, δίνουν ώθηση τόσο στην περιφερειακή όσο και στην ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη. Η κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των κεφαλαίων στη λεκάνη της Μεσογείου αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο INTE-TRANSIT στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση των εργασιών διαχείρισης των λιμένων της Μεσογείου με τη χρήση επικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων (ICT technologies). Παράλληλα, στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς των χωρών αυτών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την προώθηση της συνεργασίας και την εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Το έργο «INTE-TRANSIT- Integrated and Interoperable Maritime Transit Management System», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε τις δραστηριότητες του την 1/1/2013 με διάρκεια 30 μηνών και με την πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας να πραγματοποιείται τον Ιανουάριο του 2013.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από το συντονιστή του έργου, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (http://i-sense.iccs.gr).

Κύριος σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματης διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων (containers) σε λιμάνια της περιοχής της Μεσογείου, με τη χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων (ICT technologies) για τη βελτίωση των υφισταμένων συστημάτων διαχείρισης. Μέσω του έργου αναμένεται να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς των Μεσογειακών χωρών για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ενίσχυση της συνεργασίας τους και την εκπαίδευση του προσωπικού των λιμένων τους. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου θα προταθούν συστήματα αυτόματης ανίχνευσης, ελέγχου θέσης και παρακολούθησης εμπορευματοκιβωτίων καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο του λιμένα. Τα συστήματα αυτά θα αξιοποιούν τεχνολογίες επικοινωνιών (ενσύρματες και ασύρματες) και θα υποστηρίζονται από το αντίστοιχο λογισμικό διαχείρισης των επιμέρους συσκευών. Η συλλογή και διαχείριση των δεδομένων του συστήματος θα πραγματοποιείται μέσα από μια «έξυπνη» πλατφόρμα ελέγχου και διαχείρισης δεδομένων. Το λογισμικό διαχείρισης των δεδομένων αυτών θα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσής τους για περαιτέρω ανάλυση και πρόσβαση. Τα συστήματα αυτά θα εγκατασταθούν, θα δοκιμαστούν και θα επιδειχθούν σε πραγματικές συνθήκες, μέσα από πιλοτικές εφαρμογές που θα πραγματοποιηθούν σε πέντε λιμένες της Μεσογείου.

Στην κοινοπραξία του έργου INTE-TRANSIT συμμετέχουν τρεις φορείς από την Ελλάδα:
1) το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
καθώς και οι εταιρείες
2) ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. και
3) SEAbility Ε.Π.Ε.

Το ΕΠΙΣΕΥ (http://i-sense.iccs.gr) είναι ο συντονιστής του έργου INTE-TRANSIT και προΐσταται των εργασιών του. Εκτός από το διοικητικό του ρόλο το ΕΠΙΣΕΥ είναι υπεύθυνο και για την ανάπτυξη συστημάτων εντοπισμού, παρακολούθησης και εντοπισμού εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και υποστήριξης με χρήση συστημάτων ΙCΤ των λειτουργιών ενός σύγχρονου εμπορικού λιμανιού.

Η εταιρεία ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. (www.pct.com.gr) συμμετέχει ενεργά στο σύνολο των δραστηριοτήτων του έργου ενώ προΐσταται των πιλοτικών εφαρμογών που θα λάβουν χώρα στη Βαλένθια της Ισπανίας, στο Κόπερ της Σλοβενίας και στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. με στόχο την επίδειξη της μεθοδολογίας και των τεχνολογιών για τη βελτίωση και καλύτερη οργάνωση της διαχείρισης των λιμένων.

Τέλος, η εταιρεία SEAbility ΕΠΕ (www.seability.eu) είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες διάχυσης και προώθησης των τεχνολογιών και αποτελεσμάτων του έργου καθώς και για το σύνολο των ενεργειών διάχυσης και οργάνωσης εκδηλώσεων, εκπαίδευσης και ανταλλαγών προσωπικού μεταξύ των συμμετεχόντων λιμανιών. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει την αναγνώριση αναγκών και τη σχεδίαση και δοκιμή των ICT εργαλείων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του INTE-TRANSIT.

ΑΡΧΕΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1460 επόμενη > τελευταία >>