ICT plus
Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

E-GOVERMENT

20/3/2007
Αυξήθηκε η πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την κοινωνία και τις επιχειρήσεις

Σημαντική αύξηση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο από νοικοκυριά και ενίσχυση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις διαπιστώνεται από τα αποτελέσματα της ετήσιας ολοκληρωμένης μέτρησης των δεικτών των πρωτοβουλιών eEurope και i2010 που ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Η μέτρηση απαρτίζεται από 5 επιμέρους έρευνες-μελέτες που αφορούν Νοικοκυριά, Επιχειρήσεις, Σχολεία, Γιατρούς και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (δείγμα 8.025 ατόμων). Παράλληλα, σε πολύ υψηλό επίπεδο παραμένει η συνολική διείσδυση των Η/Υ και του Internet σε επιχειρήσεις (με 10+ εργαζόμενους). Στον αντίποδα, στασιμότητα γνωρίζουν οι ηλεκτρονικές αγορές και πωλήσεις (e-business), τόσο σε επίπεδο ιδιωτών, όσο και επιχειρήσεων. Τέλος, παρά την διαθεσιμότητα υπηρεσιών e-government, περιορισμένη παραμένει η χρήση τους από τους πολίτες. Ειδικότερα, από τα βασικά αποτελέσματα της μελέτης του Παρατηρητηρίου, προκύπτουν τα ακόλουθα:

E-business

 • Από τη μελέτη του Παρατηρητηρίου προκύπτει ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις και οι ηλεκτρονικές αγορές παρέμειναν στάσιμες για το 2006.
 • Εξετάζοντας την πλευρά των ιδιωτών, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του Internet (81%) το αξιοποιεί για την αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και/ ή υπηρεσίες, ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε και το 2005, μικρό ποσοστό χρηστών, της τάξης του 5% πραγματοποιεί online παραγγελίες και αγορές.
 • Ταυτόχρονα και στην πλευρά των επιχειρήσεων (με 10+ εργαζομένους), οι ηλεκτρονικές παραγγελίες και οι ηλεκτρονικές αγορές εξακολουθούν να βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά ποσοστά, ίσα με 7,2 % και 9,4%, αντίστοιχα.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 • Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα του Παρατηρητηρίου είναι ότι από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το Δημόσιο, το 40% είναι πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμες και είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 • Παρόλα αυτά, μόλις το 8% των Ελλήνων πολιτών συναλλάσσεται με δημόσιους φορείς μέσω Διαδικτύου και οι σχετικές ενέργειες αφορούν στη συλλογή πληροφοριών από web sites (7%), το κατέβασμα επίσημων εντύπων (4%) και την αποστολή συμπληρωμένων φορμών (3%).
 • Αντίθετα με τους ιδιώτες, υψηλό παραμένει το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων (με 10+ εργαζομένους) που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες και το οποίο εκτιμάται ίσο με 71%.

Ηλεκτρονική Μάθηση

Το 99% των σχολικών μονάδων διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ σε ότι αφορά τη σύνδεσή τους με το Διαδίκτυο, η σχετική διείσδυση παραμένει στο ίδιο επίπεδο (97% φέτος έναντι 96% το 2005).

 • Σε ότι αφορά τις μορφές σύνδεσης στο Διαδίκτυο και εδώ παρατηρείται αύξηση της ευρυζωνικής σύνδεσης σε βάρος της απλής και της ISDN σύνδεσης.
 • Σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι σε σχέση με το 2005, το 2006 διαπιστώθηκε μείωση στον αριθμό μαθητών ανά υπολογιστή σε όλες τις βαθμίδες, με το σχετικό μέσο όρο να ανέρχεται σε 15 μαθητές ανά Η/Υ.
 • Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο το 6% των σχολείων παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να συνδεθούν από το σπίτι τους με το Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (EDUNET) και μόλις το 2% διαθέτει λογαριασμούς e-mail στους μαθητές, είτε προσωπικούς, είτε κοινούς.
 • Θα πρέπει παράλληλα να αναφερθεί ότι το 12% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ηλεκτρονική Υγεία

 • Στον τομέα του e-health, είναι σημαντικό το στοιχείο ότι μόλις το 5% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με θέματα υγείας.
 • Ως προς τους παθολόγους γιατρούς διαπιστώθηκε ότι η χρήση Η/Υ στο ιδιωτικό ιατρείο, είτε από τον ίδιο το γιατρό, είτε από τη γραμματέα του ανέρχεται σε 51%.
 • Επίσης, περίπου 1 στους 4 παθολόγους (27%) αξιοποιεί τον Η/Υ για τη διατήρηση μητρώου ασθενών.
 • Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποδοχή που φαίνεται ότι γνωρίζουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών από γιατρούς-παθολόγους, αφού το 83% αυτών σημειώνει ότι συμβάλλει σημαντικά στη δουλειά τους.
 • Επιπλέον, σημειώνεται ότι ανάμεσα στους γιατρούς –παθολόγους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (56% όσο και το 2005), το 29% προτιμούν τις ευρυζωνικές συνδέσεις.

Σχετικά με τη μελέτη του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά στη μέτρηση 16 βασικών και 26 συμπληρωματικών δεικτών της ευρωπαϊκής πολιτικής eEurope και i2010, αναφορικά με το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη χώρα. Η μέτρηση απαρτίζεται από 5 επιμέρους έρευνες-μελέτες που αφορούν Νοικοκυριά, Επιχειρήσεις, Σχολεία, Γιατρούς και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2006, με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, προσδιορίζοντας αναλογικά το μέγεθος του δείγματος ανά Περιφέρεια. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 8025 επαφές, που κατέληξαν σε 2769 συνεντεύξεις με άτομα που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τους τελευταίους 3 μήνες. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της μελέτης - και όλοι οι δείκτες για το 2005 και 2006 για την Ελλάδα, καθώς και η σύγκρισή τους με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς δείκτες - είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ ( www.observatory.gr ).

ΑΡΧΕΙΟ - E-GOVERMENT

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 47 επόμενη > τελευταία >>