ICT plus
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

27/6/2007
Αύξηση 75% στα κέρδη του Ομίλου Centric

Στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευσηάτο της CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ. Μεταξύ άλλων θεμάτων αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,015 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,02 ευρώ ανά μετοχή την παρελθούσα χρήση. Ως ημέρα αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2007 (δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007),ενώ η Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της πληρωμής του μερίσματος.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε σύντομη αναφορά των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση 2006. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2006 διαμορφώθηκε σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 15,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξεως του 2,0%. Επιπλέον, Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2006 σε 1,503 εκατ. ευρώ έναντι 856 χιλ. ευρώ το 2005, αυξημένα κατά 75,6% ενώ κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν για τη χρήση 2006 σε 551 χιλ. ευρώ έναντι 378 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 45,7%.

Η βελτίωση αυτή στα οικονομικά αποτελέσματα του 2006 οφείλεται κυρίως στη στρατηγική απόφαση της εταιρείας να επικεντρώσει τις πωλήσεις της σε προϊόντα με εκπαιδευτικούς τίτλους και σε τίτλους με ψυχαγωγικό περιεχόμενο με την πώληση τους απευθείας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρουσιάζουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τα προϊόντα παιχνιδομηχανών.

Αναφορικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις του Ομίλου όπως αναφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης αποτελεί η τοποθέτηση και προώθηση στην ελληνική αγορά νέων τεχνολογικών προϊόντων, όπως ενδεικτικά το Sony Playstation 3. Η είσοδος αυτή των νέων προϊόντων στην αγορά αναμένεται να συνοδευτεί από τον επαναπροσδιορισμό των τιμών παλαιοτέρων προϊόντων (π.χ. Playstation 2, X-BOX, κονσόλες και τίτλοι), γεγονός που θα έχει επίδραση τόσο στις πωλήσεις τους όσο και στο διαθέσιμο απόθεμα. Μέσα στο 2006 παρατηρήθηκε μια στροφή στις προτιμήσεις των καταναλωτών προς τα ηλεκτρονικά video games και αντίστοιχη μείωση του μεριδίου της αγοράς των παραδοσιακών παιχνιδιών.
Επιπλέον, η διείσδυση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε ευρύτερες ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες συνεπάγεται αύξηση του αγοραστικού κοινού και συνεπώς αύξηση της συνολικής αγοράς.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενδυναμωθεί περεταίρω η αγορά με την είσοδο των 3 συστημάτων νέας γενιάς γεγονός που σηματοδοτεί μια καινούργια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σταθερότητα. Επίσης, ο συνεχιζόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των 3 εταιριών κατασκευής συστημάτων (Sony, Microsoft, Nintendo) αποτελεί το εφαλτήριο για αυξανόμενες πωλήσεις τόσο των ιδίων των συστημάτων (hardware) όσο και προγραμμάτων software και περιφερειακών.

Έναν ακόμη συντελεστή ανάπτυξης αποτελεί και η είσοδος τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική αγορά μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης (Μedia Markt, Fnac) που ένα κομμάτι τους δραστηριοποιείται στο χώρο των Videogames καθώς και η εδραίωση, επανατοποθέτηση και ισχυροποίηση των ήδη υπαρχόντων.

Επίσης, η άνθηση της αγοράς του on-line gaming (σε υπερβολικά ποσοστά τα τελευταία χρόνια) αναμένεται να δημιουργήσει αυξητικές τάσεις ως προς την ζήτηση αυθεντικών προγραμμάτων software και επεκτάσεων τους ενώ σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες αναμένονται και από την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που συμβάλλουν στην εξάπλωση των διαδικτυακών παιχνιδιών (on-line gaming) σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα της αμεσότητας και διαδραστικότητας τους.

Τέλος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006.

ΑΡΧΕΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1739 επόμενη > τελευταία >>