ICT plus
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΠΑΠΑ-ΓΑΛ(Λ)ΟΣ

22/10/2019
Τα «παγάκια» της γραφειοκρατίας, οι «παγοκολώνες» της ψηφιοποίησης, τα «παγόβουνα» της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο «αρκτικός κύκλος» της γραφειοκρατίας

Σε καθεστώς πτώχευσης  κηρύχθηκε ο ΔΟΛ, που τελούσε υπό ειδική εκκαθάριση και ορίσθηκε παύση πληρωμών με απόφαση Δικαστηρίου. Προηγήθηκε ο πλειστηριασμός των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού, τα οποία αποκτήθηκαν από την Αλτερ Έγκο ΜΜΕ προς 23 εκατ. ευρώ και την Alpha Bank προς 3,8 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές απαιτήσεις των πιστωτών ανέρχονται σε 265 εκατ. ευρώ.
Αυτά για την ιστορία του πάλαι ποτέ κραταιού ΔΟΛ, που εκτός των πλείστων όσων άλλων, σχεδιάζε τον Σεπτέμβριο του 1999 [ μόλις είχε ξεκινήσει η Teamworks και το 1ο ICT Forum ] να κυριαρχήσει στους χώρους του Ιντερνετ, της Πληροφορικής, στον ανύπαρκτο τότε χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και σε πολλούς άλλους χώρους που σήμερα έχουν "αλωθεί" από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Στην φωτό του αρχείου μας μπορείτε να διακρίνετε από αριστερά προς τα δεξιά τους: Γιώργο Γεράρδο, Θανάση Αθανασούλη, Χρήστο Λαμπράκη, Θανάση Πουλιάδη και Θεόδωρο Φέσσα στην μνημειώδη παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου του ΔΟΛ στο Χίλτον. Ηταν τότε που, όταν ακουγόταν το όνομα "ΔΟΛ" ή "Λαμπράκης", χτυπάγανε απαξάπαντες προσοχή . . . !
Πέρασαν είκοσι χρόνια και από εκείνη την εποχή, που δεν έμεινε πέτρα στην πέτρα, σήμερα συνεχίζουν κραταιοί και τροπαιούχοι ο Γιώργος Γεράρδος και ο
Θεόδωρος Φέσσας.Ναι. Οντως.
Χθες ο Ολυμπιακός μπορούσε και καλύτερα.
Οπως επίσης και η Μπάγερν.
Χθες στο Καραϊσκάκη είδαμε μία απο τις τέσσερις ομάδες
που θα φτάσουν στο τέλος του Εuropa League.
O Ολυμπιακός μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση.
Αλλωστε αυτός μας έμεινε στην Ευρώπη.

Να πούμε εν τάχει

Κ  α  λ  λ  η  μ  μ  μ  έ  ε  ε  ε  ε  ρ  α  α  α  α  α  α  α      

 Ε  Ε  Ε  Ε  λ   λ  λ  α  α  α  α  δ  δ  ά  ά  ά  ά  ρ   α   α  α  α  α 


Κ 
 α  λ  λ  η  μ  μ  μ  έ  ε  ε  ε  ε  ρ  α  α  α  α  α  α 
 α      

 Π  α  π  α  γ   α  λ  ι  ά  ά  α  ρ  η  δ  ε  ε  ε  ε  ε  ε  ε  ε  ς  ς  ς 

Και να ξεκινήσουμε με ένα εξαιρετικό θέμα, που μόνο οι συνεργάτες του παπα-γά(λ)λου ξέρουν να ξετρυπώνουν, γιατί γνωρίζουν πως μόνο εδώ θα το "περιποιηθούμε" αναλόγως. Εφθασε, που λέτε, ερώτημά στην ΑΑΔΕ περί της υποχρέωσεως ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα πολιτών, που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτών.

Εύλογον το ερώτημα και διαβάστε αυτούσιον το κείμενον της απαντήσεως, το οποίον [ απολύτως σωστόν και τεκμηριωμένον ] αποσαφηνίζει απορίες και ερωτηματικά σχετικά με το άνω ερώτημά τι.

Και ιδού αυτούσιον το κείμενον:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2019
 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
 Αρ.Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1143392 ΕΞ 2019
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ. ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Δ΄
 
ΘΕΜΑ:
Περί της υποχρέωσης ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα πολιτών, που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτών.

1. Σχετικά με το παραπάνω σε περίληψη θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:
α) Πολίτες, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ. προσκομίζουν, σεέντυπη μορφή, έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις), τα οποία έχουν υπογραφεί ψηφιακά από τους ενδιαφερομένους.
β) Για το συγκεκριμένο θέμα υποβλήθηκαν, τηλεφωνικά, στο Τμήμα Δ΄ - Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης, ερωτήματα από υπαλλήλους Δ.Ο.Υ. και από ενδιαφερόμενους πολίτες, που αφορούν στην υποχρέωση ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά τα ως άνω έγγραφα, γι΄ αυτό το ως άνω Τμήμα, με το από 11.10.2019 μήνυμά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έθεσε προς την αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκεκριμένα ερωτήματα και ζήτησε την παροχή των απαραίτητων οδηγιών προς αντιμετώπιση του θέματος.

2. Η αρμόδια Ομάδα Υποστήριξης Συστήματος PKI της ως άνω Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το από 11.10.2019 ηλεκτρονικό μήνυμά της, το οποίο σας στέλνουμε, συνημμένα, με το παρόν, μαζί με το μήνυμα του Τμήματος Δ΄, διευκρίνισε, μεταξύ άλλων, ότι:
α) Η ψηφιακή υπογραφήέχει ισχύ μόνο στο ηλεκτρονικό έγγραφο και όχι στο έντυπο έγγραφο, δεδομένου ότι μόνο σε ηλεκτρονικά έγγραφα μπορεί να επαληθευτεί η εγκυρότητά της, γιατί αν εκτυπωθεί ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο, τότε:
αα) δεν διακρίνεται αν πρόκειται για ψηφιακή υπογραφή (και επομένως επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής) ή για απλή ηλεκτρονική υπογραφή,
ββ) δεν μπορεί να ελεγχθεί αν έχει ακυρωθεί το ψηφιακό πιστοποιητικό του χρήστη,
γγ) δεν μπορεί να ελεγχθεί ποια είναι η Αρχή Πιστοποίησης που εξέδωσε το πιστοποιητικό
δδ) δεν μπορεί να αποδειχθεί η μονοσήμαντη σύνδεση με τον υπογράφοντα, ούτε ο καθορισμός της ταυτότητάς του διότι μπορεί εύκολα ή όποια "εικόνα ψηφιακής υπογραφής" να αντιγραφεί σε οποιοδήποτε έγγραφο.
β) Όσον αφορά στα χειρόγραφα έγγραφα, όπως η εξουσιοδότηση, απαιτείται ιδιόχειρη υπογραφή και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις τηςπαρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999(Α΄ 45), σύμφωνα με τις οποίες «Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3. ...».
γ) Για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες παραλαμβάνεται, ηλεκτρονικά, από δημόσιες υπηρεσίες, ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό έγγραφο,μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πληροφοριακού συστήματος, απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας της ψηφιακής υπογραφής που φέρει αυτό, από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της εκάστοτε υπηρεσίας, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες για τον έλεγχο εγκυρότητας ψηφιακών υπογραφών, που διατίθενται στην ιστοσελίδα της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ):www. aped.gov.gr.
Επισημαίνεται, ότι για τον έλεγχο εγκυρότητας ψηφιακής υπογραφής, που έχει χορηγηθεί από εγκεκριμένο πάροχο, ο οποίος περιλαμβάνεται στη λίστα με τους εγκεκριμένους παρόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτούνται συγκεκριμένες ρυθμίσεις και εγκατάσταση λογισμικού στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κατά τα προαναφερθέντα.

3. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που αποκτούν ψηφιακή υπογραφή και κάνουν χρήση αυτής, θέτουμε υπόψη σας το συγκεκριμένο θέμα και παρακαλούμε για τις δικές σας, λόγω αρμοδιότητας, περαιτέρω απαραίτητες σχετικές ενέργειες, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών, την αποφυγή προστριβών αυτών με τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και κυρίως των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτής, καθώς και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ


Επαναλαμβάνουμε δια μίαν ετέραν φοράν.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Νικόλαος Βλάχος έχει απόλυτως ορθάς απόψεις και αποσαφηνίζει τα δέοντα με εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία. 

Ομως . . .

Ομως, φαντάζεστε τι έχει να γίνει με τις κορυφές από τα "παγόβουνα" και τα ίδια τα "παγόβουνα" της γραφειοκρατίας [ από τα οποία φαίνεται μόνο το 10% ] από νομοθετήματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους, διευκρινίσεις, σημειώματα που θα συζητηθούν, θα ρυθμιστούν, θα εκδοθούν, άμα τη πλήρη εκκινήσει των διαδικασιών της Διοικητικής και Ψηφιακής Ανασυγκρότησης 

Και ακόμη δεν πιάσαμε ούτε τις παρυφές της γραφειοκρατίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αυτά και καλημέρα σας.
Και εστέ ψύχραιμοι. TO  T I Ρ    ΤΗΣ   ΗΜΕΡΑΣ

Ένα και μοναδικό.
Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε στην Ξάνθη
ο Μάνος Χατζηδάκις.


Σχόλια αναγνωστών
Αν θέλεις να προσθέσεις το δικό σου σχόλιο, θα πρέπει να κάνεις login !
Αν θέλεις να γίνεις μέλος κάνε κλίκ εδώ !

ΑΡΧΕΙΟ - ΠΑΠΑ-ΓΑΛ(Λ)ΟΣ

<< αρχική < προηγούμενη 2 / 230 επόμενη > τελευταία >>