ICT plus
Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

8/12/2008
Μειώνεται η απόσταση μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών που προοδεύουν στην χρήση πληροφορικής και αυτών που υστερούν

Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη συνεχίζει να μεγαλώνει, από 18,2% τον Ιούλιο του 2007 σε 21,7% τον Ιούλιο του 2008, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την έκθεση προκύπτει επίσης μείωση της απόστασης μεταξύ των χωρών της ΕΕ, από 28,4 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο του 2007 σε 27,7 τον φετινό Ιούλιο. Με τα 17 εκατομμύρια σταθερές ευρυζωνικές γραμμές που εγκαταστάθηκαν φέτος, τα σημερινά αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι το υψίρρυθμο διαδίκτυο παρουσιάζει μεγαλύτερη και ταχύτερη διάδοση ενώ έχει αρχίσει και η εξάπλωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών για κινητά (διείσδυση 6,9%). Τα τρία τέταρτα των ευρυζωνικών γραμμών στην ΕΕ έχουν ταχύτητες τηλεφόρτωσης ίσες ή μεγαλύτερες από 2 εκατομμύρια δυφία το δευτερόλεπτο (Mbps), ταχύτητα που υποστηρίζει για παράδειγμα την διαδικτυακή τηλεόραση.

Τα νέα αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή δείχνουν ότι, παρά τις περιορισμένες αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης οικονομίας, η αύξηση της ευρυζωνικότητας συνεχίστηκε κατά το τελευταίο έτος σε ολόκληρη την ΕΕ με αύξηση 19,23% από τον Ιούλιο 2007 μέχρι τον Ιούλιο 2008. Την 1η Ιουλίου 2008 υπήρχαν πάνω από 107 εκατομμύρια σταθερές ευρυζωνικές γραμμές στην ΕΕ, από τις οποίες 17 εκατομμύρια είχαν προστεθεί από τον Ιούλιο του 2007 και μετά. Ο ρυθμός αύξησης ήταν υψηλότερος στη Μάλτα (6,7 γραμμές ανά 100 κατοίκους), τη Γερμανία (5,1) και την Κύπρο (4,9) και χαμηλότερος στη Φινλανδία (1,9) και την Πορτογαλία (1,0).

Συνολικά, η Δανία και οι Κάτω Χώρες συνεχίζουν να κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της ευρυζωνικότητας, με διείσδυση άνω του 35%. Εννέα χώρες της ΕΕ (Δανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Γαλλία και Γερμανία) βρίσκονται πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 25% σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΟΣΑ του Ιουλίου 2008.

Η απόσταση μεταξύ της χώρας με τις καλύτερες επιδόσεις (Δανία 37,2%) και εκείνης με τις χειρότερες (Βουλγαρία 9,5%) παραμένει σημαντική αλλά για πρώτη φορά μειώνεται (η διείσδυση στη Δανία ήταν 34,1% τον Ιούλιο του 2007 ενώ στην Βουλγαρία ήταν 5,7%). Η απόσταση μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην έλλειψη ανταγωνισμού και σε αδυναμίες του ρυθμιστικού πλαισίου. Για παράδειγμα, ενώ το μερίδιο της αγοράς των κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων αρχίζει να σταθεροποιείται σε ποσοστό γύρω στο 45%, σε ορισμένες χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Ρουμανία κα Ισπανία) το μερίδιο αυτό αυξήθηκε από τον Ιούλιο του 2007 και μετά. Αυτά τα κυριότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη μεταρρύθμιση της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας της ΕΕ, που αποτελεί προς το παρόν αντικείμενο συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών ( MEMO/08/739).

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης τα πρώτα αριθμητικά στοιχεία για τις ταχύτητες των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων, που αποτελούν σημαντικό δείκτη για μια κοινωνία που στηρίζεται στη γνώση. Ποσοστό 74,8% των γραμμών που εξετάστηκαν στην ΕΕ βρίσκονται στην περιοχή των 2 Mbps και άνω: το 62% από 2 έως 10 Mbps, και το 12,8% άνω των 10 Mbps. Οι μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης παρέχουν γενικά στους πελάτες περισσότερες και καλύτερες επιλογές με χαμηλότερες τιμές ανά Mbit. Οι εξαιρετικά ταχείες συνδέσεις (ταχύτητες μέχρι 100 Mbps ή μεγαλύτερες) όπως οι συνδέσεις αποκλειστικά με οπτικές ίνες καλύπτουν μόλις το 1,4% των ευρωπαίων συνδρομητών του διαδικτύου.

Η ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (DSL) είναι η κύρια τεχνολογία ευρυζωνικότητας της ΕΕ με 86 περίπου εκατομμύρια γραμμές. Εντούτοις, η αύξηση των DSL συνεχίζει να παρουσιάζει μεγάλη επιβράδυνση, με μείωση 10,9% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2007. Τούτο αποβαίνει προς όφελος άλλων τεχνολογιών σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων όπως οι καλωδιακές, οι οπτικές ίνες έως το σπίτι (FTTH) και ο ασύρματος τοπικός βρόχος.

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός υποδομής γίνεται εμφανέστερος μέσω του παραδείγματος της συνεχιζόμενης ανάπτυξης με υψηλούς ρυθμούς των προϊόντων που στηρίζονται σε αποδεσμοποιημένο τοπικό βρόχο, κυρίως λόγω της επιτυχούς νομοθετικής ρύθμισης κατά τα τελευταία χρόνια. Ποσοστό 65,3% όλων των γραμμών DSL εναλλακτικών φορέων εκμετάλλευσης (24,7 εκατομμύρια γραμμές) είναι είτε πλήρως είτε μερικά αποδεσμοποιημένες σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό 45,4% του Ιουλίου 2007. Αυτό επιβαρύνει σημαντικούς τύπους πρόσβασης χονδρικής για τους εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης, των οποίων το μερίδιο δυφιορευματικής πρόσβασης (5,9 εκατομμύρια γραμμές) και μεταπώλησης (6,9 εκατομμύρια γραμμές) συνεχίζει να μειώνεται.

Από άλλα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύονται για πρώτη φορά προκύπτει ότι ευρυζωνικές υπηρεσίες με βάση τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, όπως 3G και υπηρεσίες δεδομένων με κάρτα δεδομένων, φαίνεται ότι αποκτούν σημασία σε αρκετά κράτη μέλη. Η Δανία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία, η Σλοβενία και η Ισπανία ανέφεραν ποσοστό διείσδυσης κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών άνω του 10%. Την 1η Ιουλίου 2008 υπήρχαν στην ΕΕ 34 εκατομμύρια συνδρομητές κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών (χωρίς να περιλαμβάνεται η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν υπέβαλλαν σχετικές πληροφορίες). Το ποσοστό διείσδυσης κινητών, με το οποίο μετράται ο συνολικός πληθυσμός που χρησιμοποιεί ενεργά κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες κυμαίνεται από κάτω του 1% (Βέλγιο και Κύπρος) μέχρι σχεδόν 20% (Ισπανία). Ο μέσος όρος για την ΕΕ είναι 6,9%. Ο αριθμός των κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων οι οποίες χρησιμοποιούν μόνον κάρτες δεδομένων / διαποδιαμορφωτές / κλειδιά, για πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δικτύων κινητών επικοινωνιών κατά κανόνα από φορητούς υπολογιστές, είναι σημαντικά μικρότερος (γύρω στο 2 έως 3%).

Βασικές πληροφορίες:
Η διάθεση ευρυζωνικών υπηρεσιών αποτελεί ζωτικό δείκτη της ανάπτυξης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Η Επιτροπή δημοσιεύει δύο φορές το χρόνο εκθέσεις σχετικά με την ανάπτυξη των αγορών ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ΕΕ με στοιχεία που έχουν επικυρωθεί από τα κράτη μέλη. Στο Ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, που παρουσίασε αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή ( IP/08/1771, MEMO/08/735), προτείνεται η διάθεση νέας κοινοτικής χρηματοδότησης κατά την περίοδο 2009/2010 για την υλοποίηση του «Υψίρρυθμου διαδικτύου για όλους τους ευρωπαίους».

Πηγή: Newsletter Europa No 257

ΑΡΧΕΙΟ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 116 επόμενη > τελευταία >>