ICT plus
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

7/2/2019
"Δείχνει τα δόντια της" η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επίτροπος Vestager Κομισιόν απέρριψε την εξαγορά της Alstom από την Siemens

Φρένο στην προτεινόμενη από την Siemens εξαγορά της Alstom βάσει του κανονισμού της ΕΕ περί συγχωνεύσεων, έβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα έβλαπτε τον ανταγωνισμό στις αγορές των σιδηροδρομικών σηματοδοτικών συστημάτων και των τρένων μεγάλης ταχύτητας. Την ίδια στιγμή, η Siemens και η Alstom εκφράζουν τη λύπη τους για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαγορεύσει το συνδυασμό των δραστηριοτήτων τους στον τομέα των συγκοινωνιών επισημαίνοντας ότι "τα διορθωτικά μέτρα που προσέφεραν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων βελτιώσεων, θεωρήθηκαν ανεπαρκή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή".

Η Επίτροπος κα Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: "Εκατομμύρια επιβάτες σε όλη την Ευρώπη βασίζονται καθημερινά σε σύγχρονα και ασφαλή τρένα. Η Siemens και η Alstom είναι και οι δύο πρωταθλητές στη σιδηροδρομική βιομηχανία.Χωρίς επαρκή διορθωτικά μέτρα, αυτή η συγκέντρωση θα είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές για τα συστήματα σηματοδότησης που διατηρούν τους επιβάτες ασφαλείς και για τις επόμενες γενιές των τρένων μεγάλης ταχύτητας. Η Επιτροπή απαγόρευσε τη συγχώνευση επειδή οι εταιρείες δεν ήταν διατεθειμένες να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές ανησυχίες μας για τον ανταγωνισμό».

Η απόφαση αυτή ακολουθεί μια εμπεριστατωμένη έρευνα από την Επιτροπή για την εξαγορά, η οποία θα είχε συνδυάσει τη Siemens και την Alstom με τις μεταφορικές συσκευές και τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε μια νέα εταιρεία που ελέγχεται πλήρως από τη Siemens. Θα συγκέντρωνε τους δύο μεγαλύτερους προμηθευτές διαφόρων τύπων συστημάτων σηματοδότησης σιδηροδρόμων και μετρό, καθώς και τροχαίου υλικού στην Ευρώπη. Και οι δύο εταιρείες κατέχουν ηγετικές θέσεις παγκοσμίως.

Η συγχώνευση θα είχε δημιουργήσει τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της αγοράς σε ορισμένες αγορές σηματοδότησης και έναν κυρίαρχο παράγοντα σε τρένα πολύ υψηλής ταχύτητας. Θα είχε μειώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό και στις δύο αυτές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων και των διαχειριστών σιδηροδρομικών υποδομών, από μια επιλογή προμηθευτών και προϊόντων.

Η Επιτροπή έλαβε πολλές καταγγελίες κατά τη διεξοδική της έρευνα, από πελάτες, ανταγωνιστές, ενώσεις βιομηχανίας και συνδικάτα. Έλαβε επίσης αρνητικές παρατηρήσεις από διάφορες εθνικές αρχές ανταγωνισμού στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ανησυχούσαν ότι η προτεινόμενη συναλλαγή θα βλάψει σημαντικά τον ανταγωνισμό και θα μειώσει την καινοτομία στα συστήματα σηματοδότησης και το τροχαίο υλικό υψηλής ταχύτητας, θα οδηγήσει στον αποκλεισμό μικρότερων ανταγωνιστών και σε υψηλότερες τιμές και λιγότερες επιλογές για τους πελάτες. Δεδομένου ότι τα μέρη δεν ήταν διατεθειμένα να προσφέρουν επαρκή ένδικα μέσα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η Επιτροπή ανέστειλε τη συγκέντρωση για να προστατεύσει τον ανταγωνισμό στον ευρωπαϊκό κλάδο των σιδηροδρόμων.

Η δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής αγοράς εξαρτάται πρωταρχικά από τη διαθεσιμότητα συστημάτων σηματοδότησης, τα οποία συμμορφώνονται με το πρότυπο του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου αμαξοστοιχίας (ETCS) σε ανταγωνιστικές τιμές. Οι επενδύσεις σε συστήματα σηματοδότησης που συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο θα επιτρέψουν την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των αμαξοστοιχιών μεταξύ των κρατών μελών. Οι νέες επενδύσεις σε αμαξοστοιχίες είναι καθοριστικές για τη μετάβαση σε φιλικότερη προς το περιβάλλον και βιώσιμη για το περιβάλλον κινητικότητα.

Οι ανησυχίες της Επιτροπής

Η Επιτροπή είχε σοβαρές ανησυχίες ότι η προτεινόμενη πράξη θα παρεμπόδιζε σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε δύο κύριους τομείς:

(i) τα συστήματα σηματοδότησης , οι οποίες είναι απαραίτητες για να κρατήσει τις σιδηροδρομικές και τα ταξίδια του μετρό ασφαλείς με την πρόληψη των συγκρούσεων, και

(ii) τα τρένα πολύ υψηλής ταχύτητας , η οποία είναι αμαξοστοιχίες που εκτελούν ταχύτητες 300 km / h ή περισσότερο .

Ειδικότερα, η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι:

1.
 Για τα συστήματα σηματοδότησης , η προτεινόμενη συναλλαγή θα είχε αφαιρέσει έναν πολύ ισχυρό ανταγωνιστή από πολλές αγορές κύριας και αστικής σηματοδότησης.

2. Η συγχωνευθείσα εταιρεία θα είχε καταστεί η αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα της αγοράς σε διάφορες αγορές σηματοδότησης της κύριας γραμμής , ιδίως στα συστήματα αυτόματης προστασίας αμαξοστοιχιών ETCS (συμπεριλαμβανομένων τόσο των συστημάτων που είναι εγκατεστημένα επί αμαξοστοιχίας όσο και των συστημάτων που τοποθετούνται κατά μήκος των σιδηροτροχιών) στον ΕΟΧ και σε αυτόνομη αλληλοσύνδεση συστήματα σε πολλά κράτη μέλη.

3. Στη σηματοδότηση του μετρό , ένα ουσιαστικό στοιχείο των συστημάτων μετρό, η συγχωνευθείσα εταιρεία θα είχε επίσης καταστεί ηγέτης της αγοράς στα πλέον πρόσφατα συστήματα σηματοδότησης με το σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχίας (CBTC).

Για το τροχαίο υλικό υψηλής ταχύτητας, η προτεινόμενη συναλλαγή θα είχε μειώσει τον αριθμό των προμηθευτών, αφαιρώντας έναν από τους δύο μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτού του τύπου αμαξοστοιχιών στον ΕΟΧ. Η συγχωνευθείσα εταιρεία θα κατέχει πολύ υψηλά μερίδια αγοράς τόσο στον ΕΟΧ όσο και σε μια ευρύτερη αγορά που περιλαμβάνει επίσης τον υπόλοιπο κόσμο εκτός από τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Κίνα (που δεν είναι ανοικτά στον ανταγωνισμό). Η συγχωνευθείσα εταιρεία θα είχε μειώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό και θα βλάψει τους ευρωπαίους πελάτες. Τα μέρη δεν υπέβαλαν τεκμηριωμένα επιχειρήματα για να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους η συναλλαγή θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποτελεσματικότητας της συγκέντρωσης.

Σε όλες τις παραπάνω αγορές, η ανταγωνιστική πίεση από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές δεν θα ήταν επαρκής για την εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η Επιτροπή εξέτασε επίσης προσεκτικά το ανταγωνιστικό τοπίο στον υπόλοιπο κόσμο. Συγκεκριμένα, διερεύνησε τον πιθανό μελλοντικό παγκόσμιο ανταγωνισμό από τους κινέζους προμηθευτές εκτός των εγχώριων αγορών τους:

Όσον αφορά τα συστήματα σηματοδότησης, η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι οι Κινέζοι προμηθευτές δεν είναι παρόντες στον ΕΟΧ σήμερα, ότι ούτε καν προσπάθησαν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε προσφορά από σήμερα και ότι, ως εκ τούτου, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να γίνουν αξιόπιστοι προμηθευτές για τους Ευρωπαίους διαχειριστές υποδομής.

Όσον αφορά τα τρένα μεγάλης ταχύτητας, η Επιτροπή θεωρεί εξαιρετικά απίθανο ότι η νέα είσοδος από την Κίνα θα αποτελέσει ανταγωνιστικό περιορισμό για τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση σε ένα προβλέψιμο μέλλον.

Τα προτεινόμενα ένδικα μέσα των μερών

Οι διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται από συγχωνευόμενες εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν πλήρως τα προβλήματα ανταγωνισμού της Επιτροπής σε μόνιμη βάση. Όταν προκύπτουν ανησυχίες λόγω της απώλειας του άμεσου ανταγωνισμού μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιρειών, τα διορθωτικά μέτρα που προβλέπουν διαρθρωτική εκχώρηση είναι γενικά προτιμότερα από τα άλλα είδη διορθωτικών μέτρων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αντικαθιστούν αμέσως τον ανταγωνισμό στις αγορές, που θα είχαν χαθεί από τη συγχώνευση. Αυτές οι μορφές διαρθρωτικών λύσεων προσφέρθηκαν από τα μέρη και έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή σε προηγούμενες συγχωνεύσεις όπως η εξαγορά της επιχείρησης Solvay από νάιλον , η εξαγορά της Gemalto από τη Thales , η συγχώνευση της Linde με την Praxair , η εξαγορά της Alstom από την GE, η εξαγορά της Lafarge από τη Holcim .

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, τα ένδικα μέσα που προσέφεραν τα μέρη δεν αντιμετώπισαν επαρκώς τα προβλήματα ανταγωνισμού της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα:

Στα συστήματα σηματοδότησης της κύριας γραμμής, το προτεινόμενο διορθωτικό μέτρο ήταν ένα σύνθετο μίγμα των περιουσιακών στοιχείων της Siemens και της Alstom, με ορισμένα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάσθηκαν εν όλω ή εν μέρει και άλλα με άδεια ή αντιγραφή. Οι επιχειρήσεις και οι χώροι παραγωγής θα έπρεπε να χωριστούν, με το προσωπικό να μεταφέρεται σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά όχι και σε άλλους. Επιπλέον, ο αγοραστής των περιουσιακών στοιχείων θα έπρεπε να εξακολουθήσει να εξαρτάται από τη συγχωνευθείσα εταιρεία για ορισμένες συμφωνίες αδειών και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, το προτεινόμενο διορθωτικό μέτρο δεν συνίστατο σε αυτόνομη και μελλοντική αποδείξιμη δραστηριότητα που ο αγοραστής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά και ανεξάρτητα τη συγχωνευθείσα εταιρεία.

Στο τροχαίο υλικό υψηλής ταχύτητας , τα μέρη πρότειναν να εκχωρήσουν ένα τρένο που δεν είναι ικανό να τρέξει σε πολύ υψηλές ταχύτητες (Pendolino της Alstom) ή, εναλλακτικά, άδεια για την τεχνολογία πολύ υψηλής ταχύτητας Velaro της Siemens. Η άδεια διέπεται από πολλαπλούς περιοριστικούς όρους και διαγραφές, οι οποίες ουσιαστικά δεν θα είχαν δώσει στον αγοραστή τη δυνατότητα και το κίνητρο να αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό τρένο πολύ υψηλής ταχύτητας.

Έτσι η Επιτροπή έκρινε ότι τα διορθωτικά μέτρα που προσέφερε η Siemens δεν ήταν επαρκή για την αντιμετώπιση των σοβαρών ανησυχιών για τον ανταγωνισμό και δεν θα ήταν επαρκή για να αποφευχθούν οι υψηλότερες τιμές και λιγότερες επιλογές για τους σιδηροδρομικούς φορείς και τους διαχειριστές υποδομής.

Η Siemens και η Alstom

Με ανακοίνωση τους οι δύο εταιρείες αναφέρονται στην συγκεκριμένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνοντας ότι αποτέλεσμα αυτής της απαγόρευσης η συγχώνευση δεν θα προχωρήσει.

Η Siemens και η Alstom "εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι τα διορθωτικά μέτρα που προσέφεραν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων βελτιώσεων, θεωρήθηκαν ανεπαρκή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα διορθωτικά μέτρα ήταν εκτεταμένα στο πεδίο εφαρμογής τους και  αφορούσαν όλες τις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή όσον αφορά στη σηματοδότηση καθώς και τα τρένα μεγάλης ταχύτητας. Επιπλέον, αρκετοί αξιόπιστοι και αναγνωρισμένοι φορείς της Ευρώπης εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για τη δέσμη διορθωτικών μέτρων, επιβεβαιώνοντας έτσι πλήρως τη βιωσιμότητά της.

Η Siemens και η Alstom είναι πεπεισμένες ότι η συναλλαγή θα δημιουργούσε σημαντική αξία για τον τομέα  των συγκοινωνιών παγκοσμίως, για την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία, τους πελάτες, τους ταξιδιώτες και όσους μετακινούνται από και προς την εργασία τους, χωρίς να βλάπτει τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Θα επέτρεπε επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαίου παίκτη που θα είχε την ικανότητα να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από εταιρείες που δεν ανήκουν στην ΕΕ.

Η Siemens θα αφιερώσει χρόνο στην αξιολόγηση όλων των επιλογών για το μέλλον της Siemens Mobility και θα επιλέξει το καλύτερο για τους πελάτες της, τους εργαζομένους της και τους μετόχους της. Εν τω μεταξύ, η Siemens Mobility θα συνεχίσει να καινοτομεί και να αναπτύσσει το κάθετα ενοποιημένο χαρτοφυλάκιό της, από το τροχαίο υλικό έως τους αυτοματισμούς σιδηροδρόμων και την ηλεκτροδότηση, από τα ετοιμοπαράδοτα συστήματα, τα ευφυή συστήματα κυκλοφορίας καθώς και τις συναφείς υπηρεσίες. Ως ηγέτης στον τομέα της ψηφιοποίησης, η Siemens Mobility θα δώσει τη δυνατότητα στους λειτουργικούς φορείς των συγκοινωνιών παγκοσμίως να καταστήσουν τις υποδομές έξυπνες, να αυξήσουν την αξία τους με βιώσιμο τρόπο καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, να βελτιώσουν την εμπειρία των επιβατών και να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητά τους".

ΑΡΧΕΙΟ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 103 / 114 επόμενη > τελευταία >>