ICT plus
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

12/7/2020
Ιδρύεται επενδυτικό κεφάλαιο (fund) υπό την ονομασία "Φαιστός" για την προώθηση και ενίσχυση επενδύσεων στο 5G

Με σκοπό τη δημιουργία και χρηματοδότηση ενός οικοσυστήματος εταιρειών με αποκλειστικό αντικείμενο υπηρεσίες και εφαρμογές που θα «τρέχουν» πάνω από τα δίκτυα 5G ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, προωθεί την ίδρυση επενδυτικού κεφαλαίου (fund) υπό την ονομασία Φαιστός.

Το 5G Development Fund αποτελεί παγκόσμια καινοτομία καθώς θα συγκροτηθεί με κεφάλαια από τα έσοδα της δημοπρασίας για τις συχνότητες της νέας γενιάς κινητής τηλεφωνίας που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους. Θα διατεθεί γι΄αυτό το 25% των εσόδων από τη δημοπρασία ενώ στόχος του θα είναι και η μόχλευση κεφαλαίων με συμμετοχή και ιδιωτών σε ένα ποσοστό περίπου 30%.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία (σε καμία άλλη χώρα τα έσοδα από τις συχνότητες δεν επιστρέφονται στην ανάπτυξη της αγοράς) αλλά και απολύτως αναγκαία. Τα χαρακτηριστικά του 5G, ιδιαίτερα για χώρες που δεν διαθέτουν βαριά βιομηχανία, δεν δίνουν αυτονόητα και άμεσα εφαρμογές και υπηρεσίες ικανές να παράγουν προστιθέμενη αξία.
Το σχέδιο για τη δημιουργία του Φαιστός, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη παρουσιαστεί (την προηγούμενη εβδομάδα) από τον κ. Πιερρακάκη και τον γενικό γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αντώνη Τζωρτζακάκη, στην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο Ανταγωνισμού, Margrethe Vestager.

Η ίδρυση του Φαιστός θα γίνει από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) ώστε να διαθέτει τη θεσμική ασφάλεια που απαιτείται για να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές και θα διοικείται από μια διοικητική ομάδα που θα επιλεγεί με τα αναγκαία προσόντα. Στόχος είναι να τεθεί σε λειτουργία το Φθινόπωρο πριν δηλαδή από την δημοπρασία για τις συχνότητες του 5G.

Ο κ. Πιερρακάκης εξαρχής όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ως υπουργός
είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση κινείται στην κατεύθυνση του ορισμού ενός λελογισμένου αρχικού τιμήματος για τις συχνότητες του 5G με παράλληλη μέριμνα ώστε η νέα γενιά δικτύων να επιτελέσει τον γενικότερα αναπτυξιακό ρόλο της.

Στην ίδια λογική ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ (Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), Κωνσταντίνος Μασσέλος, έχει δηλώσει ότι «η φιλοσοφία που διέπει τις αποφάσεις μας για το 5G είναι αναπτυξιακή. Μας ενδιαφέρει το νέο δίκτυο να αναπτυχθεί γρήγορα και όχι απλώς να εισπράξουμε τώρα».

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για τις συχνότητες. Εκκρεμεί η διαβούλευση για το τελικό τεύχος της προκήρυξης της διαδικασίας η οποία πιθανότατα να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Στη δημοπρασία με βάση τα σημερινά δεδομένα θα συμμετάσχουν οι υφιστάμενοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, Cosmote, Vodafone και Wind.

Η 5η γενιά των δικτύων κινητών επικοινωνιών χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο κρίσιμες δομικές μονάδες της ψηφιακής οικονομίας και της κοινωνίας μας την επόμενη δεκαετία. Θα παρέχει «συνδεσιμότητα» σχεδόν παντού, γρήγορη μεταφορά δεδομένων και επεξεργασία πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, σε μεμονωμένους χρήστες και σε συνδεδεμένα «αντικείμενα».
Οι καινοτόμες δυνατότητες του 5G οδηγούν στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών υψηλής ταχύτητας και αξιοπιστίας.

Μερικά παραδείγματα αφορούν σε βιομηχανικές εφαρμογές αυτοματισμού, εφαρμογές σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αυτόνομη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων, εφαρμογές πολυμέσων επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, κ.α. Παρόλα αυτά ακόμα και σε αυτή την φάση που ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία τα νέα δίκτυα σε κάποιες χώρες δεν είναι αυτονόητες οι υπηρεσίες που θα «τρέχουν» πάνω από το 5G, ειδικά για την Ελλάδα που δεν διαθέτει βαριά βιομηχανία.

Το 5G θα είναι έως είκοσι φορές ταχύτερο από το 4G, με μικρή καθυστέρηση απόκρισης δικτύου (της τάξης του 1 ms). Θα υποστηρίζει κινητικότητα με ταχύτητα έως 500 km/h και μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρήσεων υπηρεσιών και συσκευών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (έως ένα εκατομμύριο).

Στο άρθρο 94 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπεται η Ίδρυση εταιρείας Συμμετοχές 5G Α.Ε. ως θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.). Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Συμβουλευτική Επιτροπή, η Επενδυτική Επιτροπή και οι ελεγκτές.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από 5 μέλη, τα οποία διορίζονται για θητεία 4 ετών. Δύο μέλη προτείνονται στη Γενική Συνέλευση από κοινού από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών. Τρία μέλη, τα οποία είναι και μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής, ορίζονται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Δύο τουλάχιστον μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα, με βάση τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ισχύουν στην κείμενη νομοθεσία για τις εισηγμένες εταιρείες.
 Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη, από τα οποία 2 ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, 2 από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 3 επιλέγονται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. με κριτήρια την επιστημονική τους κατάρτιση, αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα διαχείρισης της Εταιρείας και την εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αμιγώς γνωμοδοτικό ρόλο.
 Η Επενδυτική Επιτροπή, συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί εσωτερικό όργανο της Εταιρείας, αποτελούμενο από 3 έως 5 μέλη, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Οι διαχειριστές του Ταμείου Φαιστός συμμετέχουν στην Επενδυτική Επιτροπή ενώ 3 από τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη είναι στελέχη της Εταιρείας.
 Στις επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση στην Εταιρεία, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να αιτούνται την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος φασματικής ζώνης για την πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος ή και υπηρεσίας που λειτουργεί σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με βάση επίσης τον υπό διαβούλευση Κώδικα δύναται να δεσμεύει ένα μικρό τμήμα του φάσματος για το 5G προκειμένου να το αποδίδει σε φορείς για πιλοτικές εφαρμογές.
 Το άρθρο 95 αναφέρεται στην ίδρυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με την ονομασία Ταμείο Φαιστός. Το Tαμείο Φαιστός (Phaistos Fund) συνίσταται από την εταιρεία Συμμετοχές 5G Α.Ε. και το ενεργητικό του θα προκύψει από ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προέρχονται από κάθε διαγωνισμό που θα διενεργείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz(1920-1980 MΗz & 2110-2170 MHz), 3400- 3800 MHz, και 26 GHz, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.
• Σε περίπτωση που στο μέλλον άλλες φασματικές ζώνες καταστούν τεχνικά διαθέσιμες για δίκτυα 5G και χορηγηθούν δικαιώματα χρήσης τους, ποσοστό 25% των εσόδων του Δημοσίου που θα προέρχονται από τους διαγωνισμούς για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες αυτές, θα προστίθεται στο ενεργητικό του Ταμείου Φαιστός.
• Αν το Ταμείο Φαιστός συσταθεί πριν από τη διενέργεια του πρώτου σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (αυτός είναι ο στόχος) το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού για τη σύσταση του Ταμείου Φαιστός καλύπτεται με δάνειο ποσού 3 εκατ. από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Στο ενεργητικό του Ταμείου Φαιστός δύνανται να συμμετέχουν ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές.


Το Ταμείο Φαιστός έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή και ανάπτυξη προϊόντων ή και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές - εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.
 

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 2 / 1133 επόμενη > τελευταία >>